ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น  

กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี พ.ศ.2556-2557

เดือน ตุลาคม 2556
 
            จังหวัดบึงกาฬ ( HS4AC)
 
             เปิดสอบครั้งที่ 14/2556 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 23 ต.ค 2556 รับไม่เกิน 500 คน

              ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัด บึงกาฬ (HS4AC)  


              สามารถติดต่อได้ที่ 124 หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 โทร 085-6658816 . 042-491856 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
เดือน พฤศจิกายน 2556
 
            จังหวัด ตรัง ( HS9AT)
 
             เปิดสอบครั้งที่ 15/2556 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 9 พ.ย 2556 รับไม่เกิน 500 คน

             ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ตรัง (HS9AT)  
 
              สามารถติดต่อได้ที่ 99 หมู่ 3  ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร 081-6076377 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน ธันวาคม 2556
 
            จังหวัดเชียงราย ( HS5ACR)
 
             เปิดสอบครั้งที่ 16/2556 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 14 ธ.ค  2556 รับไม่เกิน 500 คน 
 
              ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย ( HS5AR)
 
              สามารถติดต่อได้ที่ 89 หมู่ 5  ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 081-4683928
 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี 2557 (ต่อเนื้อง)

 
 เดือน มกราคม 2557
 
              จังหวัดร้อยเอ็ด ( HS4AR)
 
             เปิดสอบครั้งที่ 1/2557 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 18 ม.ค  2557 รับไม่เกิน 500 คน 
 
              ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ( HS4AR)

               สามารถติดต่อได้ที่
 
       
               สำนักงานนายกสมาคมฯ 92 ถ.รัฐกิจไคลคลา  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อนเอ็ด 45000 โทร 081-9393747 081-3919999 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน กุมภาพันธ์ 2557
 
            จังหวัดประทุมธานี ( HS1AP)
 
             เปิดสอบครั้งที่ 2/2557 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 22 ก.พ  2557 รับไม่เกิน 500 คน
 
              ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นประทุมธานี  (HS1AP)  
 
              สามารถติดต่อได้ที่ 28/1 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ประทุมธานี   โทร 081-7062664
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
เดือน มีนาคม 2557
 
            จังหวัดบุรีรัมย์ (HS3AB)
 
             เปิดสอบครั้งที่ 3/2557 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 15 มี.ค  2557 รับไม่เกิน 500 คน
 
              ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นบุรีรัมย์  (HS3AB)  
 
              สามารถติดต่อได้ที่ 599 หมู่ 1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 086-4282767 , 091-6691292

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน เมษายน 2557
 
            จังหวัดกระบี่ (HS8AK)
 
             เปิดสอบครั้งที่ 4/2557 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 19 เม.ย  2557 รับไม่เกิน 500 คน
 
              ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นกระบี่ (HS8AK)
 
              สามารถติดต่อได้ที่ 307/2 ถ.มหาราช ต.ปลากน้ำ  อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร 075-621144
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
เดือน พฤษพาคม 2557
 
            จังหวัดสมุทรสาคร (HS7AK)
 
             เปิดสอบครั้งที่ 5/2557 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 17 พ.ค  2557 รับไม่เกิน 500 คน
 
              ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร (HS7AK)
 
              สามารถติดต่อได้ที่ 1000/26 ถ.สุรศักดิ์ ต.มหาชัย  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 โทร 034-411289

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน มิถุนายน 2557
 
            จังหวัดเชียงใหม่ (HS5AC)
 
             เปิดสอบครั้งที่ 6/2557 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 21 มิ.ย  2557 รับไม่เกิน 500 คน
 
              ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AC)
 
              สามารถติดต่อได้ที่ 112/1 หมู่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000 โทร 081-8266442

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน กรกฎาคม 2557
 
            จังหวัดลำปาง (HS5AM)
 
             เปิดสอบครั้งที่ 7/2557 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 19 ก.ค  2557 รับไม่เกิน 500 คน
 
              ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง (HS5AM)
 
              สามารถติดต่อได้ที่ 367/2  หมู่ 11 ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง จ.ลำปาง  52000 โทร 081-7462498


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี พ.ศ.2554 - 2555 เดือน มิถุนายน

จังหวัดราชบุรี ( HS7AR)

เปิดสอบครั้งที่ 11/2554 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 25 มิ.ย. 2554 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี ( HS7AR)

สามารถติดต่อได้ที่ 49/11 หมู่ 8 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร 032232272 , 0897414778


เดือน กรกฎาคม

จังหวัด พังงา( HS8AP)

เปิดสอบครั้งที่ 12/2554 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่อบรมและสอบ 23 ก.ค. 2554 และวันที่ 24 ก.ย. 2554 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นพังงา 1 (HS8AP)

สามารถติดต่อได้ที่ 3 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 โทร 0818916361 , 0813978878 , 0854777470


เดือน สิงหาคม

จังหวัด สุพรรณบุรี( HS7AS)

เปิดสอบครั้งที่ 13/2554 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 6 ส.ค. 2554 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี (HS7AS)

สามารถติดต่อได้ที่ 253/3 ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร 0816426394 , 0868081746

จังหวัด ระนอง (HS8AR)

เปิดสอบครั้งที่ 14/2554 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 20 ส.ค. 2554 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง(HS8AR)

สามารถติดต่อได้ที่ 3/3 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร 0817887272 , 0810903000


เดือน กันยายน

จังหวัด นราธิวาส( HS9AN)

เปิดสอบครั้งที่ 15/2554 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่อบรมและสอบ 10 ก.ย. 2554 และ วันที่ 11 ก.ย. 2554 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นนราธิวาส (HS9AN)

สามารถติดต่อได้ที่ 241/107 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร 085-7974001 , 081-6782427

กรุงเทพมหานคร (HS1AB)

เปิดสอบครั้งที่ 16/2554 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 17 ก.ย. 2554 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร(กรุงเทพมหานคร)(HS1AB)

สามารถติดต่อได้ที่ 390/42 ซอยเพชรเกษม 62/3 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 02-4559700-3 , 081-6991265

จังหวัด สุรินทร์ (HS3AS)

เปิดสอบครั้งที่ 17/2554 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 27 ก.ย. 2554 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมนักวิทยุอาสาสมัครสุรินทร์(HS3AS)

สามารถติดต่อได้ที่ 294 ถนนภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 081-7603266 , e-mail : hs3as@hotmail.com


เดือน ตุลาคม

จังหวัด ชัยภูมิ( HS3AC)

เปิดสอบครั้งที่ 18/2554 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 15 ต.ค. 2554 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ (HS3AC)

สามารถติดต่อได้ที่ 251/8 หมู่ที่ 4 ถนนองค์การสาย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร 087-6548940 , 086-2623030

จังหวัด สมุทรปราการ(HS1AM)

เปิดสอบครั้งที่ 19/2554 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 29 ต.ค. 2554 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ(HS1AM)

สามารถติดต่อได้ที่ 57/187 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร 081-8301556 , 089-8222384 , 081-4880888


เดือน พฤศจิกายน

จังหวัด พิษณุโลก (HS6AP)

เปิดสอบครั้งที่ 20/2554 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 12 พ.ย. 2554 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก (HS6AP)

สามารถติดต่อได้ที่ ตู้ ปณ 54 ไปรษณีย์พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 080-5081188 , 084-6207345

จังหวัด ชุมพร (HS8AC)

เปิดสอบครั้งที่ 21/2554 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 26 พ.ย. 2554 รับไม่เกิน 500 คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร (HS8AC)

สามารถติดต่อได้ที่ 89/1 ซอย 1/1 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-501199


เดือน ธันวาคม

จังหวัด เชียงใหม่ (HS5AC)

เปิดสอบครั้งที่ 22/2554 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 17 ธ.ค. 2554 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AC)

สามารถติดต่อได้ที่ 112/1 หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทร 053-853025 , 081-6718727


เดือน มกราคม ปี 2555

จังหวัด ฉะเชิงเทรา (HS2AS)

เปิดสอบครั้งที่ 1/2555 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 14 ม.ค. 2555 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS)

สามารถติดต่อได้ที่ 66 - 68 ถนนบางคล้า-แปลงยาว ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 โทร 081-9357469 , 038-541145 , 038-541399

จังหวัด นครราชสีมา (HS3AN)

เปิดสอบครั้งที่ 2/2555 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 28 ม.ค. 2555 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา (HS3AN)

สามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ถ.นครราชสีมา - ปักธงชัย ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30000 โทร 081-9760050 , 089-5858268


เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2555

จังหวัด กระบี่ (HS8AK)

เปิดสอบครั้งที่ 3/2555 รุ่นที่ 1 วันที่อบรมและสอบ 11 ก.พ. 2555 รับไม่เกิน 500 คน ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ (HS8AK)

สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิประชาสันติสุข 307/2 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075-621144 , 081-5976163

วิทยุสมัครเล่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
Copyright © 2011 HS4KFF All Right Reserved. Power by: Maxsite 1.10